Caïro - Egypte
Home » Geschiedenis

Geschiedenis

Voor het ontstaan van Caïro moeten we terug in de tijd gaan tot de hoogtijdagen van de Romeinse tijd, die bouwden het fort van Babylon om hun suprematie aan de wereld te tonen.

Caïro werd onder de naam Foestat in de zevende eeuw gesticht door Amr, de Arabische veldheer van kalief Omar en veroveraar van Egypte, op de plaats van het Oud-Egyptische Chereohe of Babylon. De eerste eeuwen na zijn ontstaan speelde Caïro nog een marginale rol in het Midden-Oosten maar ze werd door de jaren heen wel steeds belangrijker en nadat
Bagdad was verwoest door de Mongolen in de dertiende eeuw, werd Caïro de toonaangevende stad in deze regio. 

Toen Ismael, kleinzoon van Mohammed Ali, in de negentiende eeuw de scepter zwaaide kwam de ontwikkeling van Caïro pas goed op gang en ging het echt als een vliegwiel werken voor de gehele streek.  Om het imago van zijn stad op te waarderen nodigde Ismael internationale architecten uit om naast de oude Islamitische stad een modern Caïro te realiseren. Ook werd er een start gemaakt met de realisatie van het Suezkanaal deze werd naar afkomt voor de scheepsvaart opengesteld. Dit gaf Caïro aanzien in de gehele wereld en was zeer belangrijk voor de verdere doorgroei van de stad. Toen kwam het toerisme dan ook goed op gang. Toen ook vanuit andere delen van de wereld er steeds meer handelsreizigers naar Caïro toekwamen en de streek welvarend werd leek niet verdere uitbreiding van de welvaart in de weg te staan.  Helaas zou het anders lopen, Ismael was door al zijn ambities en plannnen welke hij met de stad voorhad zichzelf voorbij gelopen, dit had tot gevolg dat Caïro in diep in de rode cijfers terechtkwam.  Het kwam zelfs zover dat de Engelsen de stad overnamen en moesten saneren. Zij namen Caïro eind negentiende eeuw onder hun bewind en maakten de stad in circa 70 jaar weer schuldenvrij. Toen halverwege de twintigste eeuw dit was afgerondt brak er een grote revolutie uit. Dit leidde het einde van de Britten in Caïro in.  De laatste 60 jaar kent de stad een immense bevolkingsgroei, omdat er geen ruimte was voor alle nieuwe bewoners van de stad werden er in sneltreinvaart  geheel nieuw stadswijken uit de grond gestampt. Toch ging deze bouwwoede nog niet snel genoeg wat tot gevolg heeft gehad dat er aan de buitenzijde van Caïro vele en grote sloppenwijken werden gerealiseerd door veelal illegalen. De laatste jaren gaat het wel weer wat beter met Caïro maar dit gaat helaas maar stapsgewijs.